Gebruiksvoorwaarden KoffieKrabbel

KoffieKrabbel is een Service van HoverKraft Identiteit en Internet VOF, gevestigd aan de Europalaan 2B te Utrecht, Kamer van Koophandel nummer 30223386, website: www.hoverkraft.nl.

Door het gebruik van de KoffieKrabbel.nl website ("Service") van HoverKraft Identiteit en Internet VOF ("HoverKraft"), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Gebruikers Overeenkomst").

HoverKraft heeft het recht de gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke uitbreiding of verbetering van de huidige Service, met inbegrip van het toevoegen van functionaliteiten, is onderworpen aan de gebruikersovereenkomst. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen betekent dat uw instemt met dergelijke wijzigingen.

Cookies
Door het gebruik van de Service gaat u akkoord dat de Service cookies op uw computer plaatst.

Kosten
Alle genoemde bedragen over de kosten van de service zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Account Voorwaarden

Wijzigingen in de Service

Inhoud van Gebruikers

GEEN GARANTIE
UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT VERSTREKT OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET.

HOVERKRAFT GARANDEERT NIET DAT (I) DE SERVICE AAN UW SPECIFIEKE EISEN VOLDOET, (ii) DE SERVICE ONONDERBROKEN, VEILIG, ACTUEEL, OF FOUTLOOS ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE JUIST OF BETROUWBAAR ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICE AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN, EN (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL IS HOVERKRAFT AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, RESULTERENDE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, OF VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL) ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE OF HET MATERIAAL HIERIN OF ALS GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF AANPASSING VAN GEGEVENS.